blog

31.03.2021Dominika

Víte, jaký je rozdíl mezi roamingem a mezinárodním voláním? Jak funguje volání do zahraničí a ze zahraničí? Znát rozdíl je přitom velmi důležité, protože při neznalosti byste mohli být zaskočení vysokým účtem.

Roaming

Je volání ze zahraničí. O roamingové volání se jedná vždy, jakmile jste připojeni k zahraniční síti. Může se jednat o hovor ze zahraniční sítě do ČR, hovor v rámci navštívené země, anebo hovor ze zahraniční sítě do jakékoliv třetí země.

Volání ze zemí Evropské unie na čísla ostatních zemí EU je účtované za stejné ceny, jako když voláte doma v České republice. Stejné podmínky platí i pro několik zemí, které členy EU nejsou: Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Velká Británie.

Avšak volání ze zemí Evropské unie na čísla zemí mimo EU a volání ze zemí mimo EU do jakékoliv země včetně České republiky má své ceny, podle příslušných zón ceníku vašeho operátora.

Mezinárodní volání

Je volání z České republiky na zahraniční čísla. Tohle volání je vždy zpoplatněno. Platí pro něj opět ceny podle jednotlivých zón ceníku vašeho operátora.

Na co si dávat pozor?

Důležité je hlídat si hranice. Pozor by si měli dávat zejména lidé, kteří se pohybují v blízkosti hranic zemí Evropské unie s nečlenskými státy. Zde totiž může dojít k situaci, kdy se váš telefon přehlásí na silnější síť „neunijního“ operátora, čímž se změní pravidla účtování za čerpané služby. Nejen sazby za hovory, SMS ale především za data jsou v zemích mimo EU opravdu vysoké.

Nenechte se však zmást i doma v ČR. Když budete volat například cizinci, který se zrovna nachází v ČR, ale má své zahraniční číslo, bude se jednat o mezinárodní volání. A hovor vám tedy váš operátor naúčtuje.

Dále buďte obezřetní v případě Kypru. Konkrétně jeho severní, tedy turecká část, totiž nepodléhá regulaci EU a za služby se zde platí jako v ostatních zemích mimo EU. Pozor si dejte i na cesty do Švýcarska a většiny balkánských zemí (Srbska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie), dále Běloruska a Ukrajiny. Tyto země nejsou členy Evropského hospodářského prostoru, a proto se na ně nevztahuje ani roamingové volání v rámci EU.

 A které země patří do EU?

V současnosti tvoří Evropskou unii 27 členských států. Jsou to tyto země:

Belgie, Bulharsko. Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko.

Zpět do blogu

Autoři blogu