blog

22.12.2021Dominika

Premium SMS je krátká textová zpráva, pomocí které je zákazníkovi umožněno zaplatit prostřednictvím mobilního telefonu cenu za zboží nebo služby. Může se jednat o platbu jízdenky, hlasování v soutěži, zakoupení hry nebo elektronické knihy.

Mobilní operátor zde funguje pouze jako zprostředkovatel platby mezi zákazníkem a obchodníkem, zákazníkova platba je totiž provedena prostřednictvím vyúčtování mobilních služeb. Cena je zákazníkovi odečtena z kreditu v případě předplacené karty nebo je zahrnuta v měsíčním vyúčtování v části Služby třetích stran v případě paušálního tarifu.

Premium SMS se odesílají na speciální čísla, která mají vlastní řady předčíslí začínající vždy na 90. Patří sem i Dárcovská SMS neboli DMS, s předčíslím 87777.

 

Přehled služeb dle předčíslí

Číselná řada

Typ obsahu

Příklady služeb Poskytovatele

900

Hlasování

Hlasování, které nespadá do definice nárazové zátěžové aktivity

901

Digitální obsah

E-booky, e-magazíny, streamovaná hudba a video

902

Jízdenky, vstupenky

Lístky a vstupenky zahrnující dopravu, zábavu, parkování a jiné vstupy

903

Aplikace, hry, sociální sítě a kredity do nich

Online hry nebo koupení kreditu

904

Digitální obsah

Loga, melodie, obrázky, horoskopy a esoterika

906

Hlasování & soutěže - PEAK

Online hlasování v televizních či rozhlasových pořadech

907

Platby za přístup a pronájem virtuálního a mediálního prostoru

Přístup do zabezpečené a VIP sekce na internetu, k placenému obsahu, do registrů (vozidla, katastry nemovitostí, solus atd.), pronájem virtuálního diskového prostoru

909

Erotika

Erotika soft a hard, chaty, hry, multimediální obsah s touto tématikou, zpoplatnění přístupu k erotickým službám, vstupy do prostorů, zařízení nebo na akce, kam je vstup osob pod určitou věkovou hranici zakázán jejich provozovatelem či pořadatelem nebo zákonem

87777

Charita

Dárcovská SMS pro jejichž provozování platí speciální podmínky stanovené Fórem dárců

 

Podle způsobu zpoplatnění můžeme Premium SMS rozdělit na zpoplatněné při odeslání a zpoplatněné při přijetí.

 MO (Mobile Originated) Premium SMS je zpoplatněna při odeslání. Tvar takového čísla je sedmimístný 90z xy ab, kde:

z je druh Premium SMS/MMS služby

xy je číslo poskytovatele

ab značí cenu v Kč, včetně DPH (05 = 5 Kč, 50 = 50 Kč apod.)

 

MT (Mobile Terminated) Premium SMS je zpoplatněna při přijetí. Tvar takového čísla je osmimístný 90z xy abc, kde:

z je druh Premium SMS služby

xy je číslo poskytovatele

abc značí cenu v Kč, včetně DPH (005 = 5 Kč, 050 = 50 Kč apod.)

 

Veškeré platby prostřednictvím Premium SMS můžete na své SIM kartě zablokovat u svého mobilního operátora, učinit tak můžete na jeho infolince či prostřednictvím internetové samoobsluhy.

Zpět do blogu

Autoři blogu